سرویس:اطلاعیه ها
تاریخ خبر : چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹- ۱۳:۰۶
معافیت تحصیلی
معافیت تحصیلی
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی معافیت تحصیلی با مدرک تحصیلی دیپلم و شاغل به تحصیل در دانشگاههای تاتارستان می رساند بر اساس پیگیریها و درخواستهای موجود و مساعدت مسئولان ذیربط ، سایت ثبت نام متقاضیان معافیت وزارت بهداشت از روز یکشنبه 21 آبان 96 به مدت یک هفته مجددا فعال گردیده است . لذا از دانشجویانی که با مدرک تحصیلی دیپلم و بدون طی خدمت نظام وظیفه قبل از 10 مهرماه 1396 در دانشگاههای خارجی پذیرش گرفته و مشغول به تحصیل شده اند دعوت به عمل می آید جهت اخذ معافیت تحصیلی و کسب امکان تردد به کشور و عدم برخورد با مشکلات احتمالی در ارزیابی آتی مدارک تحصیلی خویش ، در اسرع وقت در سایت مزبور به نشانی ذیل ثبت نام نمایند.   http://mohed.behdasht.gov.ir/EducationPortal/  
© 2019 - economy@mfa.ir