بخش رسانه ای

جمهوری تاتارستان در میان سایر جمهوریها و مناطق روسیه، از حیث رسانه های گروهی (رادیو، تلویزیون، نشریات ادواری و ...) دارای جایگاه برجسته ای است. از هر 1000 نفر جمعیت این جمهوری، 515 نفر از آنها مشترکان نشریات ادواری هستند، در حالی که میانگین موجود در کل فدراسیون روسیه 219 نفر است.

حدود 1133 موسسه و شرکت رسانه ای در تاتارستان به ثبت رسیده که مشتمل اند بر:

221 شرکت رسانه ای وابسته به دولت

912 رسانه متعلق به بخش خصوصی

از مجموع رسانه های فوق: 825 مورد آنها نشریات ادواری اند.

256 شرکت رسانه ای الکترونیکی شامل 121 شرکت تلویزیونی و 135 ایستگاه رادیویی

10 آژانس خبری

85 ایستگاه رادیویی شهری و منطقه ای

تعداد نشریات ادواری ثبت شده درتاتارستان که دارای مجوز انتشار می باشند، 825 فقره است. از این تعداد 110 مورد روزنامه و 28 فقره مجله می باشند که در تاتارستان منتشر می گردد. 5 نشریه نیز به زبان چواشی است.

50 شرکت تلویزیونی در تاتارستان وجود دارد که از این تعداد 30 شرکت بنگاههای پخش برنامه های ماهواره ای در روسیه و تاتارستان می باشند. شبکه تلویزیونی «نووی وک تاتارستان» شبکه ای است که از طریق ماهواره در کل روسیه پخش می شود. 86 ایستگاه رادیویی در تاتارستان وجود دارد که 22 ایستگاه در تاتارستان و روسیه، 6 ایستگاه صرفا درتاتارستان و 58 ایستگاه مربوط به روسیه است.

در حال حاضر 10 آژانس خبری اینترنتی اخبار جمهوری تاتارستان را منتشر می نمایند که «تات مدیا» یا به عبارتی آژانس خبری و ارتباطی تاتار، «تاتاراینفورم» و «اینترتات» و «تات سنتر» سه رسانه اینترنتی مهم دراین جمهوری است ضمن آنکه شعب منطقه ای برخی رسانه های اینترنتی نظیر اینترفاکس، ریانووستی و ایتارتاس هم به صورت روزآمد اخبار این جمهوری را از طریق اینترنت پوشش می دهند.