درباره ایران

مزایای اقتصادی ایران

مزایا و ویژگی‌های اقتصاد ایران
  • هجدهمین اقتصاد برتر دنیا
  • رشد مثبت اقتصادی علیرغم تحریم اقتصادی
  • جمعیت جوان و تحصیلکرده
  • غنی به لحاظ ذخایر طبیعی
  • زیرساختهای اقتصادی قوی و گسترده

مزیتها به لحاط ذخایر طبیعی و معدنی
  • تنوع درحوزه های اقتصادی وغنی به لحاظ ذخایر هیدروکربنی ونفتی 
  • چهارمین تولید کننده نفت در جهان
  • دارای دومین ذخایر گازی جهان
  • حائز رتبه دهم در صنعت توریسم و رتبه پنجم در اکوتوریسم
  • بزرگترین وبیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه وشمال آفریقا
  • رتبه های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی وکبالت
  • حائز رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان
  • رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی در جهان

اصلاحات اقتصادی در چارچوب برنامه پنجم 
  - 20 میلیارد دلارسرمایه گذاری بخش خصوصی وسرمایه گذران خارجی در صنعت نفت وگاز 
  - بهبود نظام تامین سلامت کشور
  - توسعه روابط بین الملل
  - دو برابر شدن حجمGDP کشور

خصوصی سازی گسترده
  - 80% از دارایی های دولت باید به بخش خصوصی منتقل شود
  - 40% از این انتقال از طریق سهام عدالت صورت خوهد پذیرفت
  - 40% از خصوصی سازی فوق نیز ار کانال بازار بورس تهران صورت خواهد پذیرفت
  - دولت کماکان مالکیت 20% از دارایی ها را در دست خواهد داشت 
  - حجم کل دارایی ها واموال دولت 120 میلیارد دلار می باشد
  - از این میزان 63 میلیارد دلار طی 5 سال گذشته خصوصی شده است
  - با تکمیل روند خصوصی سازی سهم دولت در تولید ناخالص داخلی از 80 % به 40% کاهش خواهد یافت

مزیتهای قانون سرمایه گذاری 
 پوشش های تضمینی و حمایتی:
  • تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، (ماده 9 قانون)
  • تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی در سرمایه گذاریهای خارجــی به روش ترتیبـــات قراردادی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت، (ماده 17 قانون و ماده 26 آئین نامه ) 
  • تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی طرح سرمایه گذاری خارجی در مواردی که دستگاه دولتی خریــدار انحصـــاری و یا عرضه کننــده کــالا و خدمــات تولیــدی به قیمت رایانـه ای است. (مـاده 11 آئین نامه) 
حقوق و تسهیلات:
  • برخورداری سرمایه گذاری خارجی از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذاری داخلی، (ماده 8 قانون)
  • انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در کشور بصورت ارز و یا کالا، (مــواد 18-13 قانون)
  • امکان سرمایه گذاری خارجی بصورت صد در صد در طرح های سرمایه گذاری، (ماده 4 آئین نامه)
  • پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کلیه زمینه های تولیدی، صنعتی و کشاورزی، حمل و نقل ارتباطات، خدمات و تأمین آب و برق و گازو انرژی 
  • امکان ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به مراجع بین المللی، (ماده 19 قانون)
  • امکــان تملـــک زمیـن به نام شـــرکت (ثبت شده در ایران) در سرمایه گذاریهای مشترک، (مــاده 34 آئین نامه)
  • ارائه تسهیلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایه گذاران خارجی،مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید آن، (ماده 20 قانون و 35 آئین نامه)
  • تصمیم گیـری نسبت به درخــواست های سرمایه گـــذاران خــارجی حداکثر ظرف مدت 45 روز، (ماده 6 قانون). 
  • انتخاب روش سرمایه گذاری در طرح مورد نظر بصورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) یا ترتیبات قراردادی از جمله روشهـــایBOT ، بای بک و مشـارکت مدنی توسط سرمایه گــذار، (ماده 3 قانون)
  • پـذیرش سـرمـایـه گـذاری اشخـاص حقیقی و حقـوقی ایـرانی کـه با سرمایه منشأ خارجی در کشور سـرمـایـه گـذاری مینمایند و اعـطـای تسهیلات و حمـایت هـای قـانون تشـویق و حمـایت سرمایه گذار خارجی به آنها. (ماده 1 قانون) 

شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران
  • ارائه تسهیلات از طریق سایت فرصتهای سرمایه‌گذاری به نشانی www.iio.ir شامل: 
    - دسترسی به فرصتهای سرمایه گذاری ایران در حوزه های مختلف اقتصادی با امکان جستجوی پیشرفته در سایت
    - دسترسی به ترجمه قانون وآئین نامه سرمایه گذاری خارجی به زبان دنیا
    - ارائه آمارهای سرمایه گذاری خارجی ومعرفی پروژه های در دست اجرا توسط سرمایه گذاران خارجی در کشور
    - امکان دریافت الکترونیکی درخواستهای سرمایه گذاری خارجی در فرصتهای سرمایه گذاری ارائه شده در سایت
  • تکمیل فرم Summry Sheet از طریق بخشNew Project سایت فرصتهای سرمایه گذاری www.iio.ir جهت جمع آوری اطلاعات فرصتهای سرمایه گذاری در کشور
  • بررسی اطلاعات فرصتها و درج در بانک اطلاعاتی و معرفی فرصتها به سرمایه گذاران بالقوه خارجی از طریق سایت
  • شرکت در سمینارهای بین المللی به همراه صاحبان پروژه ها
  • امکان برقراری جلسات حضوری با صاحبان فرصتهای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران بالقوه خارجی

فضای کلی سرمایه گذاری در ایران
نهاد متولی: سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران
چارچوب قانونی: قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و ایین‌نامه مربوط به آن

منبع :مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی