درباره جمهوری تاتارستان

اطلاعات کلی درباره تاتارستان

این جمهوری در بخش اروپایی فدراسیون روسیه در میانه دو رودخانه ولگا و کاما واقع شده است و تقریبا در 800 کیلومتری شرق مسکو قرار دارد. جمهوری تاتارستان 67847 کیلومتر مربع مساحت دارد و تقریبا برابر با مساحت دو کشور بلژیک و هلند میباشد. این جمهوری با 8 منطقه دیگر روسیه هم مرز است که عبارتند از جمهوریهای باشقیرستان، اودمورت، ماری ال و چوواش و استانهای کیروف، اورنبورگ، اولیانوفسک و سامارا.

 

بر اساس آخرین آمار منتشره در سال 2012 جمعیت تاتارستان 3802285 نفر می باشد. به لحاظ ترکیب قومی، این جمهوری مرکب از 115 قوم مختلف می باشند که تاتارها 52/9%، روس ها 39/5%، چوواشها 4/3% و مابقی اقلیتهای قومی اوکراینی، اودمورتی، ماری، باشقیری، یهود و ... می باشند. میانگین سن در حدود 36/5سال است.